Logo EU kohezijski sklad

SONČNA ZADRUGA

Skupaj do zelene energije in energetske samooskrbe.

ZELENA ENERGIJA

Projektiramo, financiramo in izvajamo projekte prehoda na zelene vire energije v stanovanjskih, javnih in poslovnih objektih.

ZADRUŽNI MODEL

Naš cilj je prelivanje poslovnih presežkov v korist članov zadruge (nižja cena energije) in razvoj zadruge, ne pa delitev dobička med lastnike.

ENERGETSKA SAMOOSKRBA

S projekti energetske samooskrbe, v lokalnih okoljih ali regijah vzpostavljamo nove gospodarske aktivnosti in preprečimo odtekanje denarja iz teh območij.

IZVEDENI PROJEKTI

Do sedaj smo uspešno izvedli že 5 večjih projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.

Sončna zadruga, zelena energija, z.b.o., so.p.
Sneberska c. 15a
1260 Ljubljana Polje